Schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

De term schuldsaldoverzekering wordt vooral gebruikt in België en deels ook in Nederland. De schuldsaldoverzekering heeft altijd betrekking op een hypotheek. De bank kan je bij het afsluiten van een hypotheek vragen een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Op die manier is de bank namelijk verzekerd als er onverhoopt iets misgaat. Het dient zeg maar als waarborg voor de hypotheek.

In Nederland wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dit is vergelijkbaar met de schuldsaldoverzekering. Een huis kopen brengt financiële risico’s met zich mee, aangezien er grote bedragen mee gemoeid zijn. Als één van beide kostwinners komt te overlijden, moeten de partner en/of de resterende gezinsleden de lasten zien op te brengen. In veel gevallen zal dit niet haalbaar zijn en komt de partner in finaciële moeilijkheden. Door de schuldsaldoverzekering (de verzekering voor het saldo van de openstaande schuld) wordt de hypotheek of een deel ervan gedekt en kan de partner toch in het betreffende huis blijven wonen.Partners:

Cataloguswaarde auto